Ana Sayfa

 

 


KURUMSAL » ORGANİZASYON » TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

 

Günümüzde Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları Müfettişlerin göreve alınma, Müfettişliğe atanma koşulları yine görev, yetki ve sorumlulukları 09 Nisan 1996 gün 22606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu Yönetmelikte, Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkilerinin; PTT Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile denetimi Kuruluşa ait birimlerde Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri saptamak ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemlerini geliştirmek Teşkilat içi birimlerle denetimi PTT'ye ait kuruluşlarda Teftiş, İnceleme ve Soruşturma yaptırmak olarak belirlenmiştir.

GÖREVLERİ

  1. Kuruluşun ve denetimi kuruluşa ait birimlerin teftişlerine ait usul ve esasları belirleyerek, gerekli düzenleme, uygulama ve koordinasyonu sağlamak.

  2. Kuruluşta ve denetimi kuruluşa ait birimlerde, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmak.

  3. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.

  4. Kalite Yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak.
İLGİLİ YÖNETMELİKLER:

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş