Ana Sayfa

 

 


KURUMSAL » ORGANİZASYON » ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREVLERİ

 1. Genel Müdürün  resmi ve özel görüşmelerinin  gereğini sağlamak.

 2. Genel Müdürün yapacağı ziyaret ve gezi programlarını aldığı talimat üzerine hazırlamak, ilgililere ulaştırmak ve takip etmek.

 3. Genel Müdürün katıldığı programlara rehberlik etmek.

 4. Randevuları önem sırasına göre ayarlamak.

 5. Genel Müdürün toplantılarını organize etmek.

 6. Toplantı, Panel, Konferanslarda kendisine eşlik etmek.

 7. Gelen giden evrak işlerini yürütmek.

 8. Demirbaş işlemlerini yürütmek.

 9. Genel Müdürlüğün özel yazışmalarını, tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyetindeki yazışmalarını verilen talimata göre yapmak,

 10. Personelin özlük hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek

 11. Genel Müdürün yolluk ve harcırahlarını düzenletmek.

 12. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak

 13. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş