Ana Sayfa

 

 


KURUMSAL » ORGANİZASYON » MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

PTT Genel Müdürlüğünün yıllık yatırım programı dahilinde iç ve dış alım mevzuatı esaslarına göre her türlü mal ve hizmet alımı ile işletme malzemesi ihtiyacının tespit, tedarik, depolama ve dağıtımının yapılmasıyla kayıtlarının tutulması işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmetlerinde kullanılan, ya da kullanılmasında yarar görüldüğü ihtiyaç bildiren Dairelerce belirtilen ve alım kararı verilen her türlü cihaz makine ve diğer malzemelerin alım, satım, teslim, tesellüm, sevk, muhafaza, ambarlama, gümrük ve sigorta işlerini yapar ve stok seviyelerini piyasa şartları göz önünde bulundurularak tespit etmek suretiyle temin eder.

Başkanlığımız ayrıca, Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan malzeme personelinin eğitim işlerini yürütür.

Malzeme Dairesi Başkanlığı'nın web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

GÖREVLERİ

  1. Kuruluşun, mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik  alım ve menkul mal satış işlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerekli düzenleme, koordinasyon ve organizasyonu yaparak, uygulanması ile kontrolünü  sağlamak.

  2. Görev alanı ile ilgili kurs ve seminer düzenlenmesine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

  3. Görev alanına giren hususlarda, Kuruluşumuz aleyhine açılan davalarla ilgili olarak  belge ve görüş hazırlayarak gereğini sağlamak.

  4. Görev alanına ilişkin öneri ve şikayetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

  5. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak.

  6. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş