Ana Sayfa

 

 


KURUMSAL » ORGANİZASYON » İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

GÖREVLERİ

 1. Genel Müdürlüğün gelen-giden evrakım manuel/elektronik kayda alarak ilgili makam ve birimlere sevk ve teslimi ile faks haberleşmesini sağlamak.

 2. Kuruluş hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin ihale yoluyla yaptırılması için gereğini sağlamak.

 3. Resmi bayram, tatil ve özel günlerde Genel Müdürlük binasının bayrak, Atatürk posteri vb. ile süslenmesi ve bunun için gerekli malzemenin temini için gereğini sağlamak.

 4. Genel Müdürlükte düzenlenen toplantı, tören ve benzeri faaliyetler için toplantı veya tören yerinin düzenlenmesini sağlamak.

 5. Genel Müdürlük binasının temizlik hizmetlerinin yürütülmesini kontrol etmek, atık kağıtların değerlendirilmesi ile Lostra hizmetleri ile ilgili işlemlerin gereğini sağlamak.

 6. Genel Müdürlük binalarının asansör, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat ve marangozluk gibi hizmetlerini yürütmek, bu konularla ilgili küçük çaplı boya, badana ve bakım onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.

 7. Kurum Arşiv istemlerinin Mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

 8. Standart Dosya Planı ile Evrak Kodlama Sisteminin Mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması hususunda gereğini sağlamak.

 9. Kuruluşa ait veya hizmet alımı yoluyla temin edilen personel servis araçlarının Mevzuat hükümlerine göre işletilmesini sağlamak.

 10. Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtlara ilişkin usul ve esasları belirleyerek gereğini sağlamak.

 11. Kurum envanterinde bulunan motorlu taşıtlarla ilgili iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.

 12. Hizmetlerimizle ilgili kurs ve seminerler için gereğini sağlamak.

 13. Başkanlığın görev alanına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili alımların; ‘Posta ve Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi’ ile belirlenen limit ve Usul ve Esaslar dairesinde ve ‘Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanımu'nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik’le belirlenen limit ve alım usulü çerçevesinde yapılmasını sağlamak. ‘PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Yapımla İlgili Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Esasları’ çerçevesinde ‘Doğrudan temin’ yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapan işlerine ilişkin gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 14. Görev alanına giren konularda, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

 15. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar yapmak.

 16. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş