Ana Sayfa

 

 


HİZMETLER » POSTA » KAYITLI POSTA
 
KAYITLI POSTA GÖNDERİLERİ
ACELE POSTA SERVİSİ

Acele Posta Servisi, alıcısına en çabuk teslim edilmesini istediğiniz gönderiler için kurulmuş, posta servisidir.Bu servisten yararlanılarak gönderilen maddelere Acele Posta Gönderisi kısaca “APG” denilmektedir. Yurdumuzda bu gün itibariyle illerimizin tamamında olmak üzere 3520 işyerimizde APG hizmeti verilmektedir. Acele Posta Gönderisi  taahhütlü, özel ulak, konutta teslim ve uçak ile yollama hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. yurt içinde 30 kg. ağırlığa kadar mektup ve koli olarak gönderilebilen her türlü madde yollanabilir.

Boyutları ise; en az 14x9 cm, en çok 100x50x50 cm.dir.  Tarifesinde öngörülen ek ücretleri ödenmek şartıyla alma haberli, ödeme şartlı ve sigortalı olarak da postaya verilebilir.

TAAHHÜTLÜ GÖNDERİLER:


Kayıtsız postaya verilebilen mektup postası gönderilerinden mektup, basılmış kağıt, Küçük Paket vb. olarak postaya verilebilen gönderilerin Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen, kayıtsız posta ücretinin yanı sıra, ayrıca taahhüt ücreti ödenmek kaydıyla kabul edilen, kabulünden alıcısına teslimine kadar kayda tabi tutulan ve kaybı halinde Posta Kanununda belirtilen miktar kadar hak sahibine tazminat ödenmesini gerektiren bir yollama türüdür.

ALMA HABERLİ GÖNDERİLER

Postaya kayıtlı olarak verilmesi zorunlu olan ve gönderiye iliştirilen kartın, gönderinin teslimi sırasında alıcısına imzalattırılarak, iade edilmesi suretiyle kime teslim edildiğinin göndericiye bildirilmesi hizmetidir.

DEĞER KONULMUŞ (SİGORTALI) GÖNDERİLER

Koli, APG ve Mektup Postası gönderilerinin kapsamında;

Altın, gümüş, platin gibi değerli madenler,
Elinde bulunduranın yaralanacağı ( tahvil, senet, bono, pul v.b. ) değerli kağıtlar,
Geçerli olan milli piyango biletleri, vapur, uçak, tren, otobüs biletleri vb. maddeler, Bulunuyorsa postaya değer konulmuş (sigortalı) olarak verilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve ekonomik değeri olan her türlü maddeyi veya eşyayı göndericiler isterse sigortalı olarak postaya verebilir.

Konulacak  değerin son haddi:
Yurtiçi Uçakla 5000 TL, Yurtiçi Yüzey limitsiz, Yurtdışı 653 DTS, K.K.T.C'ye (sivil kesim) Uçakla 2.200TL, Yüzey 2.200 TL
Sigortalı gönderinin kaybı halinde konulan değer kadar, hasara uğradığı hallerde hasar oranında PTT İdaresi sorumluluk üstlenir. Hak sahibine sigorta bedeli kadar tazminat ödenir. Göndericilerinde zararı da söz konusu olmaz.


Tele-Post Hizmeti:

Yazı, çizim veya resimden oluşan mektup veya dokümanın elektronik cihazlar vasıtasıyla nakli ile alıcısına teslimine denir. Halen Kurumumuzda 1293 işyerimizde Tele-Post Hizmeti verilmektedir.

 

TEBLİGAT:

İstenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini teminen yetkili mercii ya da kurumlar tarafından muhataba ulaştırılması gereken bilgilerin yazılı olduğu evraktır.

Tebliğ Mazbaatası: Tebliğ evrakının alıcısına tebliğinden sonra, tebliğ şeklini gösteren, çıkış mercii ya da  kuruma geri gönderilen tebliğin parçasına mazbata denir.
Vergi Tebliğ: Genel bütçeye giren (Gümrük ve Tekel İdareleri tarafından alınan vergi ve resimler hariç) vergi resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olup hüküm ifade eden her türlü belge ve yazıları kapsayan evraktır.

Posta aracılığı ile yapılacak tebligatlarda alıcı adresinin yurtiçinde bir adres olması zorunludur.

Tebliğ Evrak Türleri:
Adli ve İdari tebliğ evrakı
Vergi tebliğ evrakı

Tebliğ Evrak Düzenleyecek Kurumlar: Kazai (Adli) ve İdari tebliğ evrak düzenleyecek merciler; Yargı Kuruluşları,
Genel ve Katma Bütçeli Daireler,
Ticaret Sicili Memurluklar,
Özel İdareler,
Belediyeler,
Köy İhtiyar Heyetleri,
Köy Hükmü Şahısları,
Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Kontrol Heyeti,
Barolar,
Noterler,
Bölge Çalışma Müdürlükleri,
SSK,
BAĞ-KUR,
Rekabet Kurumu Başkanlığı,
Büyükmenderes Sulama Birliği,
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri.

Vergi Tebliğ evrakını düzenleyecek Kurumlar

Maliye Bakanlığı ve Vergilendirme Daireleri(Defterdarlıklar),
Maliye ve Özel İdari Vergi Daireleri ve bunların tahsil şubeleri,
Belediyeler ve Yetkili Daireler,
Ziraat Bankası,
Emlak Bankası.

KAPIDAN KAPIYA TESLİM HİZMETİ:(ALO 169)

Tanım:

 Müşterilerimizin telefon veya internet aracılığı ile yaptığı başvuru üzerine, bildirilen adrese gidilerek ya da müşterinin fiilen işyerimize müracaatı ile aynı şehir içerisinde aynı gün (4 saati içerisinde) teslim hizmeti verilen bir nevi kurye hizmetidir.

Hizmetin Verildiği İller:

Bu hizmet, Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İst. Anadolu, İst. Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Ş.Urfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak.

Hizmete açık söz konusu iller arasında da bu hizmet verildiği günün ertesi günü teslim edilmek kaydıyla verilmektedir.
Kapıdan Kapıya Teslim Gönderisi Olarak Kabul Edilecek Maddeler:

Postayla taşınması yasak olmayan her türlü madde (mektup, küçük paket, basılmış kağıt, koli, tebliğ evrakı, hediyelik eşya gibi) Kapıdan Kapıya Teslim Servisi ile yollanabilir.

Boyut ve Ağırlık:

 KKTG’lerde boyut ve ağırlık şartı aranmaz. Ancak, boyut ve ağırlık uygulaması, hizmete tahsis edilen araç ve imkanlar çerçevesinde sınırlıdır.

Hizmetten Yararlanabilmek için:

  • http://ptt.gov.tr web sayfası üzerinden, mesaj bırakarak,
  • Hizmete açık yerlerde 169 nolu telefonu arayarak,
  • Kapıdan Kapıya Teslim Servisine ya da Haber Merkezine giderek
 

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş